• புரிந்து கொண்டான்; பிரிந்து சென்றார்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • குமுறி எழடா! - காசி ஆனந்தன்
 • தோழா! - காசி ஆனந்தன்
 • கொடிதான் பறக்கும் - இராவணதாசன்
 • கவிஞர்கள் தெளித்த பன்னீரும் வடித்த கண்­ரும்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • வேதாந்தப் பாடல்கள் - மாயையைப் பழித்தல் - பாரதியார்
 • சீறி எழுந்திடடா! - காசி ஆனந்தன்
 • நிலையான இலக்கியம் வேண்டும் - வி. கந்தவனம்
 • சொல் - பாரதியார்
 • விடுதலை - சிட்டுக் குருவி - பாரதியார்
 • ஜீவன்முக்தி - பாரதியார்
 • நல்லறி வாண்மை இருக்கிறதா? - வி. கந்தவனம்
 • செவிலி தேடிய சித்திரப் பாவை! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • வேண்டும் - ஆசாத்
 • உணர்ச்சி - காசி ஆனந்தன்
 • உயிரைத் தூக்கி எறி! - காசி ஆனந்தன்
 • வெல்லுஞ் சமூகச்சாவி - ஜேயஸ்ரீ கோவிந்தராஜன்
 • மீண்டுமந்த... - ஆசாத்
 • இலக்கியத்தைச் சமைத்துத்தாரும்! - வி. கந்தவனம்
 • தமிழீழத்தின் அழகு தனியழகு - காசி ஆனந்தன்
 • சாவும் ஒரு வாழ்வே! - காசி ஆனந்தன்
 • மௌனத் தீ - ஹரி கிருஷ்ணன்
 • வீரம் - காசி ஆனந்தன்
 • களம் காணும் மறவர் - இராவணதாசன்
 • துணை நின்றாள் தோழி! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் - பாவலர் வையவன்
 • கடமை - பாரதியார்
 • மானங்காத்த மறவன்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • கடலே! - காசி ஆனந்தன்
 • நம்மை வாழ்விக்கும் உழவர் பெருமக்கள் - வாசுதேவன்
 • மலர்மாரி பொழிகின்றேன்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • தமிழ் கன்னி காதல் - காசி ஆனந்தன்
 • காடைப்போர் கண்டுவந்த கணவன்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • வெற்றி விழா - காசி ஆனந்தன்
 • அது ஒரு காலம்... - நிலா ரசிகன்
 • கைம்பெண்.....! - வனிதா வாணி
 • மனமே - பாரதியார்
 • காக்கைக்கு நன்றி காட்ட... - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • ஆற்றல் இல்லையென்று காட்டுவதேன்? - வி. கந்தவனம்
 • தமிழன் முதுகெலும்பைக் காணவில்லை! - காசி ஆனந்தன்
 • மரபிலிருந்தே வந்திட வேண்டும் புதியது! - வி. கந்தவனம்
 • சுமந்தவள் சுமந்த சோகம்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • தளைதட்டா விளையாட்டு - ஆசாத்
 • பூத்தது விடுதலை! - காசி ஆனந்தன்
 • தமிழ்க் கன்னி தோற்றம் - காசி ஆனந்தன்
 • எத்தனை பெரிய மனம் உனக்கு? - காசி ஆனந்தன்
 • விழாத விழா - நெல்லை இராமச்சந்திரன்
 • தமிழே! உயிரே! - காசி ஆனந்தன்
 • மனத்திற்குக் கட்டளை - பாரதியார்
 • நாளைய இளைஞன் ... - வனிதா வாணி
 • தமிழன் கனவு - காசி ஆனந்தன்
 • அலைகள் - வைரமுத்து
 • தோற்றம் நிலக்குப் பொறை - மு. பழனியப்பன்
 • குக்கூ! என்றது கோழி - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • மவுனம் சுமக்கும் பறவைகள் - கதிர்மதி
 • பயணம் - காசி ஆனந்தன்
 • போர் முரசு! - காசி ஆனந்தன்
 • தமிழ்மகள் குடிவந்தாள் - சத்தி சக்திதாசன்
 • புத்திசாலிக் காக்கை - க்ருபாஷங்கர்
 • வண்டு வந்தது ஏனடி? - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • செத்த நாள் - காசி ஆனந்தன்
 • திண்ணை - பிச்சை சுவாமிநாதன்
 • அந்நாள் எங்கே? - காசி ஆனந்தன்
 • களம் புகுவாய்! - காசி ஆனந்தன்
 • மரபை மீற வேண்டுமா? - வி. கந்தவனம்
 • விடுதலை - கூடல்
 • சங்கு - பாரதியார்
 • லோகமான்ய பால கங்காதர திலகர் - பாரதியார்
 • பாடு குயிலே! - காசி ஆனந்தன்
 • மனவானில் - சக்தி சத்திதாசன்
 • பொங்கி வாடா! - காசி ஆனந்தன்
 • நகர வெண்பாக்கள் - ஹரி கிருஷ்ணன்
 • தலைகேட்டான் தம்பி! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • நெல்லும் உயிர் அன்றே! நீரும் உயிர் அன்றே! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • நெஞ்சம் நிறைய அம்மா! - சத்தி சக்திதாசன்
 • வந்தே மாதரம் - பாரதியார்
 • ஒளியும் இருளும் - பாரதியார்
 • பெருநகர் - தேவ தேவன்
 • உலகத்தை நோக்கி வினவுதல் - பாரதியார்
 • தம்பிகாள்! - காசி ஆனந்தன்
 • வாணன் மணந்த வண்ணத் திருமகள் - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • ஒரு பொது மகளின் புலம்பல்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • குழப்பம் - காசி ஆனந்தன்
 • குயிலுக்கு வாழ்வு கொடு - காசி ஆனந்தன்
 • நீயா தமிழனின் பிள்ளை? - காசி ஆனந்தன்
 • வலவன் ஏவா வான ஊர்தி - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • அவள் நிலமானாள்; அவன் மழையானான்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • பெருமூச்சு - காசி ஆனந்தன்
 • உணர்ச்சி - காசி ஆனந்தன்
 • ஏன் இந்த நடிப்பு? - காசி ஆனந்தன்
 • குருதி உடுத்தி விடுதலை - இன்குலாப்
 • காலையும் களமும் - காசி ஆனந்தன்
 • கோடைக் குளிர்நகர் - வைரமுத்து
 • நெடும் போர் - காசி ஆனந்தன்
 • பேயன் - காசி ஆனந்தன்
 • ஒற்றையடிப் பாதை - ஆ.முத்துராமலிங்கம்
 • பட்டக் காலிலே படுமென்பார் - புலவர் சா இராமானுசம், சென்னை.
 • போர் - காசி ஆனந்தன்
 • தமிழ்மேல் ஆணை! - காசி ஆனந்தன்
 • களம் வருவோம்! - காசி ஆனந்தன்
 • தேனாகச் சொட்டும்; தேளாகக் கொட்டும்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • கூனுமா தமிழன் வீரம்? - காசி ஆனந்தன்
 • வேறு - காசி ஆனந்தன்
 • ஆத்ம ஜயம் - பாரதியார்
 • மனப்பெண் - பாரதியார்
 • அன்பின் அற்புதம் - இராஜ. தியாகராஜன்
 • நில்லடா தம்பி! - காசி ஆனந்தன்
 • பதிலை நெருப்பாக உமிழ்ந்த பாவாணர்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • முரசொலி - காசி ஆனந்தன்
 • காதலியே! - காசி ஆனந்தன்
 • தமிழர் படை! - காசி ஆனந்தன்
 • வாருங்கள்! - காசி ஆனந்தன்
 • வா தமிழா! - காசி ஆனந்தன்
 • எழுச்சி - காசி ஆனந்தன்
 • கற்பனை யூர் - பாரதியார்
 • விடுதலை - பாரதியார்
 • நீலமலை நீரினும் குளிர்ந்த நெஞ்சம்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • நந்தலாலா - பாரதியார்
 • சாதிக்கும் எதையும் - தமிழேந்தி
 • கலங்கரை - காசி ஆனந்தன்
 • ஒன்றுபடு! - காசி ஆனந்தன்
 • இடப்பெயர்ச்சி - வெ.மதியரசன்
 • அச்சமில்லை (பண்டாரப் பாட்டு) - பாரதியார்
 • கால முனிவன் கூற்று - காசி ஆனந்தன்
 • பாவலரே! - காசி ஆனந்தன்
 • விடுதலை வெண்பா - பாரதியார்
 • அறிவே தெய்வம் - பாரதியார்
 • வீசுக புயலே - காசி ஆனந்தன்
 • நெருப்புப் பழம் - காசி ஆனந்தன்
 • தமிழச்சி! - காசி ஆனந்தன்
 • போர்! - காசி ஆனந்தன்
 • கவிதைக் கன்னிப் பரிசு பாடுமனமே! - கவிஞர் வி. கந்தவனம்
 • தாயே! - காசி ஆனந்தன்
 • செருக்களம் வா! - காசி ஆனந்தன்
 • செந்தமிழ் எழுதுக! - கவிஞர் வி. கந்தவனம்
 • அட தமிழா! - காசி ஆனந்தன்
 • பாவை புகழ்ந்த பன்றி - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • தமிழை கல்விமொழி ஆக்கு - காசி ஆனந்தன்
 • கனவுகளில் வாழ்ந்து விடுகிறேன் - சத்தி சக்திதாசன்
 • எக்களிப்பு - காசி ஆனந்தன்
 • தமிழ் உணர்வு - காசி ஆனந்தன்
 • என்னைக் கவர்ந்த எழில் - புலவர் செ. இராமலிங்கன்
 • ஒரு தாயின் தாலாட்டு! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • நடுக்கத்தில் கண்ட நயம்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • நாட்டு வணக்கம் - பாரதியார்
 • நான் - பாரதியார்
 • ஊரின் பெருமை உணர்த்தினாள் ஒருத்தி! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளிர்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • விடுதலைப் பொன்னாள் - காசி ஆனந்தன்
 • தாவுவோம்! - காசி ஆனந்தன்
 • கியூபா முழக்கம் - காசி ஆனந்தன்
 • பெரியோர் - கவிஞர் வி. கந்தவனம்
 • நிலாவே! - காசி ஆனந்தன்
 • அறப்போர் - காசி ஆனந்தன்
 • விழா - காசி ஆனந்தன்
 • வான் முகிலே! - காசி ஆனந்தன்
 • மாவீரன் கண்ட மலர்கள் - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • தோழரே! - காசி ஆனந்தன்
 • லாஜ்பத்ராய் துதி - பாரதியார்
 • அழுகின்றோம் அழுகின்றோமே! - காசி ஆனந்தன்
 • மயங்கா மார்புடை மறவன் நீயே! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • மடிந்து போ! - காசி ஆனந்தன்
 • எழுவாய் நீ நெருப்பாய்! - காசி ஆனந்தன்
 • சுமைதாங்கி! - சி. செயகுமார்
 • நெருப்பாய் எரிகிறதே நெஞ்சு! - காசி ஆனந்தன்
 • உலைக் களத்து இரும்பும் ஒரு துளி நீரும்! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • ஏடு படைப்போம்! - காசி ஆனந்தன்
 • தகடூரான் தந்த கனி! - கலைஞர். மு. கருணாநிதி
 • முழக்கம் - காசி ஆனந்தன்
 • பிடி சாபம்! - காசி ஆனந்தன்
 • கால முனிவன் குடில் - காசி ஆனந்தன்
 • படை இளைப்பாறல் - காசி ஆனந்தன்
 • தெளிவு - பாரதியார்
 • தழலிடு! - காசி ஆனந்தன்
 • பகைவனுக் கருள்வாய் - பாரதியார்
 • தமிழர் விடுதலை! - காசி ஆனந்தன்
 • இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்! - காசி ஆனந்தன்
 • ஈழச்சாவுகளும் சலனமற்ற எழுத்துக்களும் - ஈரோடு தமிழன்பன்
 • குரல் நிறுத்திய குயில் - காசி ஆனந்தன்
 • மனிதன் - இராஜ. தியாகராஜன்
 • வீரத்தாய்! - காசி ஆனந்தன்
 • அது ஒரு வசந்த காலம் - வந்தியத்தேவன்
 • தோழி - காசி ஆனந்தன்
 • இனமானப் புலி எங்கே? - காசி ஆனந்தன்
 • பாரத நாடு - பாரதியார்
 • அழகுத் தெய்வம் - பாரதியார்
 • முடியாத புத்தகம் - நடராஜன் ஸ்ரீநிவாசன்
 • புகழ்பாடு - காசி ஆனந்தன்
 • I'm feeling lucky!